• Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10 000 Zagreb
Informacijska i komunikacijska tehnologija za generička i energetski učinkovita komunikacijska rješenja s primjenom u e-/m-zdravstvu (ICTGEN): Naslovna stranica
O projektu

Projekt “Informacijska i komunikacijska tehnologija za generička i energetski učinkovita komunikacijska rješenja s primjenom u e-/m-zdravstvu” (ICTGEN), provodi se u partnerstvu Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva i poduzeća Ericsson Nikola Tesla, d.d..

ICTGEN je usmjeren ka poboljšanju kapaciteta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva za transfer tehnologije i komercijalizaciju u u tri istraživačka područja:

  1. složene ICT usluge e-zdravstva i m-zdravstva te višemedijske i druge usluge koje se dostavljaju putem mreže;
  2. programski upravljana mreža za dostavu ICT usluga, čiju infrastrukturu čine heterogene mrežne tehnologije;
  3. energetska učinkovitost mrežnih resursa i kvaliteta usluga.

Cilj projekta postići će se kroz industrijsko istraživanje te transfer znanja s ciljem stvaranja novog znanja i oblikovanja generičkih komponenti informacijskih i komunikacijskih rješenja u navedenim istraživačkim područjima.

Istraživački tim okuplja 33 istraživača i stručnjaka s FER-a i Ericssona Nikole Tesle. Kroz projekt će se nabaviti istraživačka oprema u vrijednosti više od 1,2 milijuna kuna, čime će se ojačati istraživačka infrastruktura FER-a, na korist svim zaposlenicima i studentima, te usmjeriti inovacijski potencijal FER-a prema potrebama hrvatskog gospodarstva u sektoru ICT-a, kojeg odlikuje utemeljenost na znanju i visoka dodana vrijednost.

Kroz projekt će se ostvariti transfer znanja između partnera u projektu te, potencijalno, zajedničko intelektualno vlasništvo nad rezultatom proizašlim iz projekta. Poduzeće partner Ericsson Nikola Tesla iskoristit će transferirana znanja za potrebe razvoja novih proizvoda i usluga te kroz to utjecati na unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Složene ICT usluge e-/m-zdravstva i višemedijske usluge
Oblikovanje modela i razvoj odgovarajuće programske podrške za referenciranje slikovnih medicinskih zapisa u EHR sustavu, koji će omogućiti pristup slikovnom zapisu putem komunikacijske mreže
Programski upravljana mreža za dostavu ICT usluga
Unapređenje procesa usmjeravanja, odnosno odabira puteva za prijenos prometnih tokova, u komunikacijskoj mreži, uzimajući u obzir iskustvenu kvalitetu (QoE) s motrišta korisnika
Energetska učinkovitost mrežnih resursa i kvaliteta usluga
Razvoj algoritama optimiranja potrošnje mrežnih elemenata u programski upravljanoj komunikacijskoj mreži; i razrada postupaka efikasnog upravljanja energetskom učinkovitošću u kućnom okruženju osobe temeljem praćenja parametara okoline putem bežične senzorske mreže u okolini gdje je ugrađena